Om Knattarna

Att tänka med hjärtat

Huvudmottot på Knattarna har alltid varit att ”att tänka med hjärtat” vilket innebär att vara en bra kompis och att alla får vara med. Inriktningen på verksamheten på Knattarna utformas varje år av personalen och formuleras i en verksamhetsberättelse som följer läroplanen. Personalen kallar till föräldrarmöte en gång per temin och berättar då om verksamheten, planer framöver mm. Föräldrarna kan vara med och påverka hur verksamheten ska drivas och i samråd mer personalen avgörs om, hur och vad som ska genomföras.

Traditioner

Femårs
För de barn som ska börja skolan till hösten och går sitt sista år på Knattarna ordnasförskolegruppsträffar en dag i veckan för att bredda sitt nätverk inför skolstarten. Då träffar de andra femåringar på andra förskolor som Knattarna samarbetar med.

Mulle/Knytte
På våren och hösten deltar de äldre barnen i mulleverksamhet och de yngre barnen i knytteverksamhaet en dag i veckan.

Lucia
Varje år bjuder barn och personal in föräldrarna till luciafirande i Knattarnas lokaler. Barnen står för skönsång och hembakade bullar och pepparkakor.

Knattiaden
Som avslutning inför sommarlovet har Knattarna en egen friidrottstävling som arrangeras på våren ute vid Galärvarvet. Både föräldrar och barn deltar i olika grenar. Dagen avslutas med medaljutdelning (alla får guld!) och picknick.

Föräldrarmiddag
På hösten brukar de/den familj som är ny ordna en middag för alla föräldrar och Knattarnas personal.

Mammadag/pappadag
Personalen har två planeringsdagar per år och då tar föräldrarna över Knattarna. Mammornas dag är på våren och pappornas dag är på hösten. Dagen brukar planeras av en av de familjer som kommit in senast. Naturligtvis kan mammorna vara med på pappadagen och tvärtom. Enligt skollagens krav och Stockholms stads riktlinjer ska Knattarna erbjuda alternativ förskola även under planeringsdagarna.