Klagomål

Kommunen ställer krav på hur eventuella klagomål kan framföras. Knattarna har en rutin för klagomålshantering (gås också igenom på föräldrarmöte) enligt nedan.

  • Om någon har eventuella klagomål kring Knattarnas verksamhet gäller följande beroende på vilken typ av klagomål det rör sig om:
  • Om verksamheten i stort – kontakta personalen direkt alternativt förskolechefen.
  • Övriga personalfrågor och frågor från personalen – kontakta den vårdnadshavare som är personalansvarig
  • Andra frågor som berör verksamheten som ligger utanför kontroll (t.ex. antal barn på Knattarna, lokalerna, frågor kring ekonomin eller verksamheten i stort) – kontakta styrelsens ordförande
  • Vill du lämna klagomål annonymt eller har förslag på förbättringar kan du lämna det i brevlådan vid personalrummet.
  • Om du har andra klagomål eller inte har fått svar på din fråga kan du som är vårdnadshavare även lämna klagomål till utbildningsförvaltningen (se stockholm.se för kontaktinfo).