Anmälan

Då en viss arbetsinsats är ett villkor för medlemskap i den ekonomiska föreningen har Knattarna ett av kommunen beviljat undantag från skollagens öppenhetskrav. Vad det innebär kan du ta del av på Knattarnas informationssida på stockholm.se.

Totalt har vi maximalt 19 barn hos oss. I enlighet med kommunens regler erbjuds barn med syskon som redan är placerade på förskolan plats före andra barn. Därefter erbjuds barn med längst kötid till förskolan plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s äldre barn går före yngre.

Knattarna hanterar sin egen kö och är inte ansluten till kommunens gemensamma kö. Kön administrerar dock via kommunens köfunktion på stockholm.se.

Du ställer ditt barn i kö till Knattarna via Stockholm Stads hemsida genom att följa denna länk. Om du har några andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Inskolning av nya förskolebarn sker företrädesvis i augusti och september och pågår i två-tre veckor. Korta besök blir successivt längre och föräldern börjar lämna barnet ensamt med en ansvarig personal. Vi är måna om att det blir bra en start för både barn och föräldrar och att de får lära känna sin nya omgivning i lugn och ro. Den ansvariga personen bland personalen blir även familjens kontaktperson på Knattarna bland annat genom utvecklingssamtal.